Ang aming simpleng halloween 2016

2:38:00 PM


At dahil busy sa trabaho ang aking asawa, hindi namin masyadong nabigyan ng importansya ang halloween na itong taon. Pero syempre gusto ko pa din maging isang kasaysayan ito para kay matthias kaya sa huling araw na bago sumapit ang 31 ng setteymbre naisip kong tema ay "mucca" -italian, "baka" - tagalog, "cow"- english. at dahil meron na sya isusuot na damit na iniregalo sa kanya ng isa naming mabuting kaibigan. 


umawa rin ako ng mga DIY na palamuti sa halloween, napakasimple at napakadali lang mga mommies, gumamit lang ako ng prutas na orange at ginuhitan ng korting bungo gamit ang pangmarkang itim. Hindi mo na kailangan pang gumatos ng sobra, tutal isang beses lang naman magagamit, pwede pa kainin pagkataposorange pumpkin


orange pumkin DIY

You Might Also Like

0 commenti

Modulo di contatto

Subscribe